Bảo mật thông tin

Khi quý khách sử dụng website của chúng tôi, các thông tin và dữ liệu cá nhân của quý khách hàng được bảo vệ tuyệt đối. Đồ Thờ Hải Mạnh cam kết bảo mật và không cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Trong trường hợp chúng tôi yêu cầu quý khách hàng cung cấp một số thông tin để kích hoạt tài khoản đăng ký trên website, xin quý khách hàng lưu ý rằng chúng tôi chỉ sử dụng theo chính sách riêng tư mà chúng tôi đã cam kết. Chính sách này có thể được thay đổi và được cập nhật kịp thời trên website. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

Một số thông tin chũng tôi có thể tập hợp như

– Tên và chức vụ
– Thông tin liên hệ gồm địa chỉ hộp thư điện tử.
– Thông tin về nhân khẩu như mã bưu điện, sở thích.
– Các thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng

Mục đích của Đồ Thờ Hải Mạnh trong việc tập hợp dữ liệu

– Xây dựng dữ liệu nội bộ
– Cải tiến chất lượng dịch vụ
– Gửi các thông tin quảng cáo về các sản phẩm dịch vụ mới mà quý khách hàng quan tâm dựa trên khảo sát.
– Phục vụ cho quá trình nghiên cứu thị trường.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng. Chúng tôi sử dụng các thiết bị bảo mật tôi sưu nhằm ngăn chặn sự xâm phạm trái phép.

Sử dụng dữ liệu thông tin

Chúng tôi không thể khai thác thông tin từ máy tính hay bất ký dữ liệu cá nhân nào từ việc sử dụng cookies, ngoài các dữ liệu mà quý khách đã chia sẻ với chúng tôi. Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng thông tin. Hầu hết các trang web tự động chấp nhận cookies, tuy nhiên quý khách hoàn toàn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt sang từ chối cookies. Điều này giúp quý khách tránh được việc lạm dụng khai thác thông tin từ một số trang web.

Liên kết với các website khác

Website của chúng tôi có thể bao gồm một số liên kết với các website khác. Khi quý khách hàng sử dụng các đường liên kết này, website sẽ tự động chuyển hướng tới website khác. Xin quý khách lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không liên đới gì với các website đó. Do đó chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật thông tin của quý khách hàng cũng như không quản lý chính sách riêng tư khi quý khách đăng nhập vào hệ thống các website đó.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một bên thứ ba, trừ khi chúng rôi được sự đồng ý từ phía khách hàng hoặc nhận được yêu cầu như vậy từ phía khách hàng. Trong trường hợp quý khách cần bản copy về thông tin cá nhân, xin vui lòng gửi yêu cầu vào hộp thư hotro[at]dothogiadinh.vn. Nếu quý khách nhận thấy bất cứ thông tin nào mà chúng tôi đang nắm giữ bị sai lệch hoặc chưa đầy đủ, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại thông tin đúng theo yêu cầu của quý khách.